Tùy chỉnh màu sắc hiển thị bằng ứng dụng Splendid trên Asus Zenfone 4

Ứng dụng Splendid

Bước 1: Từ menu bạn tìm ứng dụng Splendid và mở nó lên

Tùy chỉnh màu sắc hiển thị bằng ứng dụng Splendid

Bước 2: Bạn có thể kéo bảng màu về bên trái để hiển thị hình mẫu trong khi tùy chỉnh sẽ dễ dàng quan sát sự thay đổi hơn

 Tùy chỉnh màu sắc hiển thị bằng ứng dụng Splendid

Bước 3: Bạn có thể kéo Thanh nhiệt độ màu tăng hoặc giảm

Tùy chỉnh màu sắc hiển thị bằng ứng dụng Splendid

Bước 4: Hoặc có thể bật hế độ sinh động để màu sắc tươi hơn, sáng hơn

Tùy chỉnh màu sắc hiển thị bằng ứng dụng Splendid

Bước 5: Nhấn Xong để hoàn thành công việc

Tùy chỉnh màu sắc hiển thị bằng ứng dụng Splendid

Trả lời