Thẻ: Trọng tài tham khảo công nghệ VAR trên sân Mỹ Đình. Ảnh: MINH TUẤN