Thẻ: Tiến Linh san bằng thành tích ghi bàn của Công Vinh