Thẻ: Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam tại Oman