Thẻ: có đến 4 sự thay đổi so với trận gặp Trung Quốc