Ba ngón tay chụp ảnh màn hình OPPO A37

Ba ngón tay chụp ảnh màn hình OPPO A37 giúp bạn chụp ảnh màn hình nhanh chỉ với thao tác vuốt lên 3 ngón tay hoặc vuốt xuống 3 ngón tay để chụp bạn nhé.

Để bật ba ngón tay chụp ảnh màn hình OPPO A37 bạn thao tác như sau:

Chọn cài đặt.

Chọn cài đặt.

Chọn củ chỉ & chuyển động.

Chọn củ chỉ & chuyển động.

Chọn cử chỉ nhanh.

Chọn cử chỉ nhanh.

Chọn bật tính năng.

Chọn bật tính năng.

Trả lời